สุดยอด 3 คาถามหาเสน่ห์ เสริมเสน่ห์ให้มีคนรัก คนเมตตา มีแต่คนรักคนเอ็นดู

สุดยอด 3 คาถามหาเสน่ห์ เสริมเสน่ห์ให้มีคนรัก คนเมตตา มีแต่คนรักคนเอ็นดู

เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนก็อยากจะให้มีแต่คนรักคนชื่นชม ในการที่จะเสริมเสน่ห์ให้มีคนรักคนเมตตา สามารถทำได้มากมายหลากหลายวิธี หนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมนั่นก็คือการ เสริมเสน่ห์ให้มีคนรักคนเมตตา ด้วยการสวดคาถามหานิยม หรือคาถามหาเสน่ห์ ให้มีคนรักคนเมตตานั่นเอง ซึ่งเป็นบทสวดที่มีความเชื่อว่าจะช่วยในการเพิ่มเสน่ห์ให้กับตน ไม่ว่าจะพบปะเจรจากับใครก็จะได้รับความเมตตาเอ็นดู ไม่ว่าจะเป็นเจ้านายลูกค้าคนรักหรือผู้หลักผู้ใหญ่ หากได้นำมาสวดเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และมีการปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควรก็จะส่งผลดีให้ผู้ที่สวดภาวนาเป็นประจำ ฉะนั้นการสวดคาถามหาเสน่ห์จะช่วยเสริมเสน่ห์ให้มีแต่คนรักคนเมตตาช่วยอุปถัมภ์ค้ำจุน ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดก็สำเร็จราบรื่นปราศจากอุปสรรคขวากหนามขวางกั้น

3 สุดยอดคาถาช่วย เสริมเสน่ห์ให้มีคนรักคนเมตตา 

หากใครต้องการจะเสริมสร้างความมั่นใจ ในการพบปะพูดคุยเจรจาธุรกิจการงานอยากจะแนะนำคาถาในการ เสริมเสน่ห์ให้มีคนรัก คนเมตตา เจรจาสิ่งใดก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทำมาค้าขายหรือประกอบธุรกิจได้ร่ำรวย ก็สามารถที่จะสวดมนต์ตามคาถาต่าง ๆ เพื่อให้คนรักข้นเมตตาได้ สามารถท่องได้ทุกวัน และควรจะปฏิบัติในการท่องคาถาในทุก ๆ วัน ก่อนเดินทางออกจากบ้าน ก็จะทำให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความรักความเมตตาทำให้คุณมีโอกาสที่จะทำการสิ่งใดก็มีโอกาสสำเร็จมากขึ้นอย่างแน่นอน 

1. คาถาคนรักคนหลง

ตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ด้วยคาถา

วิชชาจะระณะสัมปันโน อิติปิโสภะคะวา ปิยะเทวะมนุสสานังปิโยพรหมานะ

มุตตะโม ปิโยนาคะ สุปัณณานัง ปิณินทะริยัง นะมามิหัง

เคล็ดลับ : ท่องก่อนออกจากบ้านเพื่อไปพบผู้คนให้เกิดความรักความเมตตา เหมาะสำหรับไปนำไปเป็นคาถาสอบสัมภาษณ์ 

2. คาถามหาเสน่ห์ ยอดรัก

ตั้งจิตใจของเราให้มีสมาธิ

สวดนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (3 ครั้ง)

*ก่อนท่องคาถาจะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อท่องพร้อมการทาสีผึ้ง หรือลิปสติกที่ปากด้วยด้วยบทคาถาดังนี้ 

พุทโธ จับจิต ธัมโม จับใจ สังโฆ รักใคร่

พุทโธ มามา ธัมโม มามา สังโฆ มามา

นะเมตตา โมเห็นหน้ารักสนิท พุทจับจิต ธามิให้กำจัด

ยะกระหวัดจิต (เอ่ยชื่อ-นามสกุลคนที่ต้องการให้รักเรา และให้นึกถึงภาพของเขา) รักอย่าละ

ชีวิตัง ยาวะนิพพานัง สะระนังคัจฉามิฯ

3. คาถาผู้ใหญ่เมตตา

ตั้งจิตใจให้มีสมาธิ และสวดมนต์ด้วยบทคาถา

อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญมาคะตา อิติโพธิ มนุปปัตโต อิติปิ

โส จะตมะโน นะเมตตา โมกรุณา พุทปรานี ธายินดี

ยะเอ็นดู ยะหันตวา ธามัวเมา พุทพาเอา นะโมพุทธายะ

เคล็ดลับ : ท่องทุกครั้งก่อนออกจากบ้านจะดึงดูดความรักความเมตตาจากผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา แน่นอน

บทสรุปเคล็ดลับการเสริมเสน่ห์ให้มีคนรักคนเมตตา 

หากจากประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัว และการประกอบธุรกิจ การเสริมสร้างบุคลิกให้มีเสน่ห์ให้มีคนรักคนเมตตาเจรจาสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ วิธีการที่จะ เสริมเสน่ห์ให้มีคนรักคนเมตตา นั้นทำได้มากมายหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ท่องคาถา หรือแม้กระทั่งการปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควรตามครรลองคลองธรรมก็จะทำให้ชีวิตนั้นมีแต่ความสุขความสบายใจ มีโอกาสที่จะเจรจาพบปะพูดคุยหรือค้าขายได้ดีมากยิ่งขึ้น ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จทั้งธุรกิจหน้าที่การงาน และชีวิตส่วนตัวได้เป็นอย่างดี ดังนั้นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดคงไม่ใช่บทสวดหรือการทำเสน่ห์ใด หากมีจิตใจที่ดีมีการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ ให้เกียรติ สนทนาด้วยภาษาที่ไพเราะน่าฟัง ด้วยจิตใจที่ดีมีแต่ความบริสุทธิ์ใจ ก็จะสามารถเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนฝูงเจ้านาย และผู้คนที่พบปะได้เป็นอย่างดี

Scroll to Top